ORGANIZER & MARKETING EVENT

ORGANIZER & MARKETING EVENT

ทุกอีเว้นท์ คือทุกไอเดียที่คัดสรรแล้ว ตรงเป้า ตรงจุด ตรงกลุ่ม
ต่อยอดด้วยการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้วยรูปแบบที่แหวกแนว เน้นจุดขาย
วัดผลได้จากยอดขายที่โตขึ้น…โตขึ้น…อย่างยั่งยืน